ثروت و قدرت افراد ناشی از اطلاعات و سطح دسترسی آنها به اطلاعات مورد نیاز خود می باشد. گسترش و رشد روز افزون کاربرد های فناوری اطلاعات و ارتباطات درفعالیت های روزمره ی سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی باعث شده تا مدیران آینده نگر بیش از پیش به فکر بهره برداری از دست آورد ها و مزایای این حوزه باشند. از طرفی دیگر، عرضه محصولات گوناگون حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد چالش های اساسی در گزینش بستر و راه کار مناسب شده است. افزون بر این، با توسعه شبکه‌های اطلاعاتی و حرکت پر سرعت سازمان‌ها و شرکت ها به سوی اطلاعات یکپارچه، نیاز به فضای ذخیره‌سازی، مدیریت، تامین امنیت، پردازش، تحلیل، بازیابی از داده‌ها به شدت احساس می‌شود. بر پایه همین نیاز یكی از محورهای اصلی خدمات كسب و كار شركت بهپارت ، ارائه خدمات مشاوره و طراحی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.


در واقع با برخورداری از دانش و تجربه لازم، این شرکت همواره به عنوان شركتی راهكارساز (Solution provider) و مشاور در عرصه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح بوده است. از آنجاكه انجام پروژه‌ها و طرح‌های مشاوره‌ای نیاز به وجود منابع انسانی غنی دارد، شركت همواره از خدمات مختلف اشخاص توانمند و مطرح استفاده نموده و با جذب و توانمندسازی نیروهای متخصص، سعی در توسعه منابع انسانی موجود بمنظور انجام بهتر پروژه‌ها دارد. مجموعه خدمات قابل ارائه در زمینه مشاوره و طراحی به شرح زیر می باشد.

  1. مستند سازی وضع موجود با هدف شناخت کامل شرایط کارفرما
  2. ارزیابی و بررسی وضع موجود با هدف شناخت کمبود ها و ضعف های کارفرما از دید بهروش و استاندارد
  3. ارائه راه کار و طرح های گوناگون با توجه به نیازهای کارفرما با هدف تعیین و تشریح وضع مطلوب
  4. گزینش راه کار و تجهیزات مناسب با هدف کمک به حرکت در مسیر مناسب از منظر فنی و اقتصادی
  5. اولویت بندی و تعیین فازهای اجرای پروژه با هدف رسیدن به شرایط مطلوب و کنترل عوامل منفی
  6. ارائه برنامه های زمانبندی اجرای پروژه با هدف رسیدن به اهداف پروژه در زمان تعیین شده