http://bpap.ir

مراكز داده

 

 

 

جایگاه دارایی های اطلاعاتی و اهمیت آن در پیشبرد اهداف حوزه کسب و کار، ایجاد مراکز داده را بیش از پیش ضروری نموده است. نیازمندی های گوناگون و پیچیده از یک سو و بازار رو به رشد طراحی منطقی و فیزیکی مرکز داده به عنوان نقاط کلیدی هر سازمانی، انگیزه اصلی شکل گیری تیم طراحی مرکز داده شرکت بهپارت بوده است. رویکرد شرکت بهپارت در زمینه طراحی مراکز داده بر پایه دانش و روش های نوین فناوری اطلاعات می باشد. بیان این مهم ضروری می باشد که مراکز داده در گذشته محلی با امکانات پردازشی، ذخیره سازی و شرایط محیطی مناسب تعریف می گردید اما این نگاه با توجه به رویکرد سرویس گرا، چند سرویسی و بکارگیری فناوری مجازی سازی متحول شده است . در معماری جدید مرکز داده هدف انطباق مرکز داده با ماهیت سرویس و خدمات ارائه شده می باشد این نگاه با هدف افزایش کیفی و کمی خدمات و بهره وری شکل گرفته است. با توجه به تخصص ویژه پرسنل شرکت و تجارب کسب شده از پروژه های پیشین، این شرکت می تواند کلیه مراحل مشاوره، طراحی و پیاده سازی در لایه های مرکز داده را به تفکیک زیر انجام دهد.

 زیرساخت منطقی مرکز داده (DC Logical Infrastructure)

مراکز کنترل و پایش امنیت (NOC & SOC Monitoring)

سرویس های مدیریت شده (Managed Services)

زیر ساخت فیزیکی مرکز داده ( DC Physical Infrastructure ) 

 

خدمات ارائه شده در بخش مرکز داده

 سبد خدمات مرکز داده شرکت بهپارت در سه بخش کلی دسته بندی می شود. این سه بخش شامل مشاوره نظارت، طراحی و اجرا می باشد. این شرکت آمادگی ارائه خدمات در سه بخش یاد شده و همچنین حوزه های مربوطه را دارد.

it-management-consulting

 

مشاوره و نظارت    

 مستند سازی وضعیت موجود زیر ساخت فناوری اطلاعات شامل نقشه و گزارش تفضیلی

تهیه گزارش تحلیلی وضع موجود از منظر ملاحظات امنیتی و دسترس پذیری

مستند سازی و تحلیل نیازهای آینده و تهیه نقشه راه فنی  ( Road Map )

تعریف پروژه های منطبق بر نقشه راه فنی و تهیه RFP

تهیه گزارش تحلیلی و ارزیابی Proposal های ارائه شده بر اساس RFP

ارزیابی و بررسی صلاحیت فنی پیمانکار اجرایی

نظارت بر انتخاب پیمانکار و عملکرد آن از نظر اجرایی و فنی

نظارت و ارزیابی کمی و کیفی تجهیزات خریداری شده بر اساس LOM

ارائه خدمات اجرا و تحویل پروژه بر اساس استاندارد های ATP, MOBP, EPM and FAC

  shot 1298315097

طراحی  

 طراحی مرکز داده بر اساس معماری سرویس گرا، پند سرویسی و مجازی شده

تهیه طرح مفهومی و تفضیلی مرکز داده بر اساس نیازهای فنی و منطبق بر آخرین فناوری روز

تهیه طرح HLD وLLD براساس راه کار های سازندگان مورد تایید کارفرما 

ارائه راه کار های فناوری اطلاعات به صورت پیمانه ای با لحاظ ملاحظات اقتصادی

تهیه سند طرح مهاجرت از وضع کنونی به شرایط مطلوب

طراحی راه کار های Disaster Recovery & Avoidance  و پدافند غیر عامل

تهیه سند مراحل اجرایی پروژه ( Gantt Chart )  بر اساس اولویت

طراحی لیست تجهیزات و سرویس منطبق با نیازهای کارفرما

xcode-icon

 

پیاده سازی و اجرا

 اجرای زیر ساخت منطقی و فیزیکی شبکه مرکز داده شامل پیکر بندی و مستند سازی

اجرای زیر ساخت ذخیره سازی و شبکه ارتباطی مرکز داده شامل پیکر بندی و مستند سازی

اجرای زیر ساخت مجازی سازی مرکز داده

اجرای مرکز پایش و کنترل مرکز داده ( NOC )

اجرای مرکز پایش و کنترل امنیت مرکز داده ( SOC )

اجرای زیر ساخت پشتیبان گیری On line/Off line/ Near in Line مرکز داده

پیاده سازی راه کار های Disaster Recover& Avoidance در کلیه لایه های مراکز داده

اجرای زیر ساخت سرویس بر اساس راه کار های شرکت Microsoft

اجرای زیر ساخت سرویس بر اساس Linux Red hat / Cent os Platform

اجرای زیر ساخت فیزیکی مرکز داده بر اساس استاندارد های TIA/TR 942- BISCI- NFPA,…

اجرای طرح مهاجرت پیمانه ای در کلیه بخش های مرکز داده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تماس با ما

 

دفتر مرکزی :

تهران - یوسف آباد - انتهای بزرگراه گمنام

نرسیده به گلها - پلاک 59 - طبقه 2 - واحد 4

 
 
تلفن :   88107859-021
            021-88974520
فكس :  88107858-021
ايميل : info@bpap.ir