http://bpap.ir

مقاله ها

NaaS ) Network as a Service )

Nokia-NaaS-diagram

یکی از شاخصه های تعریف هزاره سوم ارتباطات همراه با اطلاعات می باشد. عبارت فوق به اهمیت و ضرورت وجود بستر ارتباطی کارا برای ارائه هرگونه سرویسی می باشد. در رویکرد NaaS هدف بر این است نسبت به فراهم ساختن نیازمندی های زیر ساخت شبکه منطقی مشتری اقدام شود. سرویس NaaS بر پایه فناوری های مجازی سازی مانند Layer 2 Anywhere، VXLAN و شبکه های هم پوشان ( Overlay ) ارائه می شود. شبکه های Overlay روشی برای مجازی سازی لایه شبکه بر روی بستر شبکه فیزیکی می باشد. نتیجه این فناوری منجر به ارائه شبکه ها ی مجزا برای مشتریان گوناگون با وجود ساختارهای منطقی و آدرس دهی ( Logical IP Addressing ) مشترک بصورت همزمان در زیر شبکه فیزیکی مشترک می شود. بنابراین با وجود ساختار آدرس دهی منطقی یکسان، مشتریان گوناگون در کنار یکدیگر بصورت کاملا مجزا و مستقل به فعالیت پرداخته و هیچ تداخلی ترافیکی پدید نمی آید. از دیگر سرویس ها و خدمات راه کار NaaS ارائه نیازمندیهای مسیر یابی، شبکه های خصوصی ( VPN ) و دسترسی پذیری بالا در کنار موارد یاد شده در بالا می باشد. یکی از ارکان اصلی و پایه ای سرویس های پردازش ابر خصوصی و عمومی نیز سرویس NaaS می باشد. به عنوان نمونه می توان از فناوری SDN برای فراهم ساختن سرویس NaaS نام برد. محصولات عرضه شده توسط شرکت Cisco، VMWareو Juniper نمونه ای از راه کار های قابل اجرا در این بخش می باشد. 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn