http://bpap.ir

مقاله ها

IaaS ) Infrastructure as a Service )

iaas-providers w 500

IaaS یکی از سه سرویس اساسی خدمات ابری می باشد که مشتری می تواند زیر ساخت های مورد نیاز خود مانند ماشین مجازی به عنوان واحد پردازشی، فضای ذخیره سازی و ارتباطات شبکه ای را ایجاد کند و سپس اقدام به نصب سیستم عامل دلخواه برای اجرای برنامه ای را کند. در واقع در این رویکرد مشتری با استفاده از بستر ارتباطی مانند اینترنت به تامین کننده خدمات IaaS متصل می شود و به منابع پردازشی مجازی دسترسی پیدا می کند. مشتری چنین سرویس از زیر ساخت و سخت افزار اطلاعاتی نداشته و ندارد و نمی تواند آن را مدیریت و کنترل نماید بلکه فقط می تواند بر اساس نیازهای خود اقدام به ایجاد ماشین های مجازی مورد نیاز و نصب نرم افزار ها و برنامه های مورد نظر خود کند. لازم به یاد آوری می باشد سطح و محدوده ی کنترل مشتری بر منابع یاد شده محدود بوده و بر اساس قرار داد سطح خدمات مشخص شده می باشد. ویژگی مورد نظر تنها در زیر ساخت های مجازی سازی قابل اجرا می باشد. تامین کننده سرویس IaaS بجای مشتریان خود اقدام به انجام اموری مانند تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی داده های مورد نیاز، پیاده سازی الزامات امنیتی و نگهداری و نظارت از منابع سخت افزای می کنند. زیر ساخت های سرویس IaaS دارای ویژگی های گسترش پذیری بسیار بر حسب نیاز بوده و مناسب برای سازمان ها و شرکت هایی که دارای ماهیت موقت، تجربه تغییرات آنی و رشد کننده بصورت تصاعدی می باشند. ارائه خدمات IaaS بر حسب تعداد ماشین، حجم داده، زمان استفاده و کیفیت و کمیت سخت افزار ارائه شده می باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn