http://bpap.ir

  network-design-and-implementation-service

فاز پیاده سازی و استقرار از مهم ترین فازهای پروژه می باشد که میتواند به موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه منجر گردد بر این اساس شرکت بهپارت همواره مسیری را برای پیاده سازی و استقرار سیستم و سامانه های مورد نظر کارفرما انتخاب مینماید که اهداف وکیفیت مورد نظر دربازه‌ی زمانی تعیین شده را با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات تعیین شده در قرارداد ممکن سازد.

استفاده از تیم مدیریت پروژه با هدف بررسی و ارزیابی موانع و عوامل موفقیت درکنار بکارگیری کارشناسان آموزش‌دیده و ماهر تیم پیاده سازی و اجرا، شرایط حصول نتیجه مطلوب کارفرما هموار می سازد. با توجه به معیارهای دقیق تعیین شده در متدولوژی استقرار، شرکت بهپارت تلاش می کند تا به عنوان مشاور امین شما، با پیاده سازی پیکربندی های کامل و ارائه‌ی آموزش‌های لازم، رضایت کامل شما را از عملیاتی سازی راه کار مورد نظر فراهم نمایند .

خدمات پیاده سازی و اجرا شامل همه مراحل مورد نیاز برای عملیاتی سامانه و سیستم های قید شده در قرار داد می باشد. در این نوع از خدمات ارائه شده توسط شرکت بهپارت موارد زیر به عنوان اصول کاری لحاظ می گردد.

1-     رعایت بازه زمانی ( Projecttimeline ) به منظور عملیاتی سازی پروژه در زمان تعهد شده

2-     اجرای پروژه بر اساس برنامه اجرای پروژه ( Gantt Chart ) که توسط شرکت ارائه شده است.

3-     اجرای پروژه بر اساس لیست تجهیزات ( LOM ) ارائه شده

4-     اجرای پروژه بر اساس پیکربندی های مورد نظر کارفرما و همچنین الزامات بهروش های موضوعی

5-     ارائه خدمات آموزشی حین اجرا ( On job training ) به نماینده کارفرما

متدولوژی های مورد استفاده در خصوص استقرار و پیاده سازی شرکت بهپارت از بروز ترین و کارآمد ترین متدولوژی ها بوده و با مجموعه‌ای مدون از رویه‌ها، فنون، ابزارها که حاصل سال ها کار مستقیم و مستمر با مشتریان و مطالعه و بررسی مدل‌های موفق جهانی است، خدماتی ممتاز را در استقرار سیستم‌ها ارائه می کند

 

تماس با ما

 

 

دفتر مرکزی :

 

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایینتر از پارک ساعی                 
برج سپهر ساعی ، طبقه پنجم ، واحد 505

تلفن :   88107859-021
فكس :  88704425-021
ايميل : info@bpap.ir
 
 
 
دفتر شاهرود :
 
 
شاهرود ، خیابان فردوسی ، روبه روی اداره پست مرکزی
کوچه شهید مصطفایی ، ایران انفور ماتیک
 
تلفن :    32380580-023
                        09119798907
            09034659771