http://bpap.ir

        مهمتر از طرح خوب، سرمایه، مشاور ان کارآمد و پیمانکاران حرفه ای

            وجود سازوکار نظارتی موشکاف، برای پایش مراحل اجرای پروژه می باشد.

 

HPNIRF-Monitoring

یکی از عوامل مهم در به ثمر نشستن اهداف هر پروژه ای، پایش و نظارت بر روند اجرای پروژه بصورت پیوسته و پیگیر می باشد. فرآیند نظارت از این منظر مهم می نماید که در مدت اجرای پروژه، به طور خواسته و ناخواسته عوامل و شرایط منحرف کننده در مسیر انجام  پروژه  بوجود خواهد آمد که پیش بینی آن در ابتدای امر نا ممکن می باشد. با نظارت و پایش مستمر روند های اجرای می توان از درستی روند پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی طراحی شده و همچنین کیفیت و کمیت شاخصه های پروژه اطمینان حاصل نمود.

 

HPNIMC-Monitoring

 

 با توجه به اهمیت موضوع، شرکت بهپارت همواره مسیری را برای پیاده سازی و استقرار سیستم و سامانه های مورد نظر کارفرما انتخاب مینماید که دستیابی به اهداف  کمی و کیفی مورد نظر ممکن می سازد. استفاده از تیم مدیریت پروژه با هدف بررسی، ارزیابی پیش بینی موانع و عوامل موفقیت درکنار بکارگیری کارشناسان آموزش‌دیده و ماهر تیم استقرار، شرایط حصول نتیجه مطلوب کارفرما هموار می سازد.

  

خدمات نظارت شامل همه سرویس های مورد نیاز برای نظارت و پایش روند اجرایی پروژه مطابق با قرار داد می باشد. در خدمات ارائه شده توسط شرکت بهپارت موارد زیر به عنوان اصول کاری لحاظ می گردد.

 

1-     نظارت بر روند اجرای پروژه بر اساس برنامه زمانبندی ( Gantt Chart )

2-     ارزیابی کمی و کیفی خدمات پیمانکار روند اجرای پروژه ( Project Qualification )

3-     ارائه پیشنهاد بهبود به منظور روان سازی و تسریع روند اجرای پروژه

4-     ارزیابی و بررسی مالی روند اجرای پروژه

5-     ارائه گزارش پیشرفت بر اساس دستاورد های واقعی پروژه

تماس با ما

 

 

دفتر مرکزی :

 

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایینتر از پارک ساعی                 
برج سپهر ساعی ، طبقه پنجم ، واحد 505

تلفن :   88107859-021
فكس :  88704425-021
ايميل : info@bpap.ir
 
 
 
دفتر شاهرود :
 
 
شاهرود ، خیابان فردوسی ، روبه روی اداره پست مرکزی
کوچه شهید مصطفایی ، ایران انفور ماتیک
 
تلفن :    32380580-023
                        09119798907
            09034659771