http://bpap.ir

gartner cover-792x356

”Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances” 

   :  LEADERS
شرکت هایی که توان اجرایی بالایی دارند و هم چشم انداز بازار را درست می شناسند و هم چنین نیازسازی بازار را انجام میدهند.

:  VISIONARIES
این شرکت ها شاید در حال حاضر سهم بزرگی از بازار را ندارند ولی با توجه به چشم اندازی که ارائه می کنند پتانسیل و توان رقابتی خوبی دارند. تهدیدی برای پیشرو های بازار به حساب می آیند ولی هنوز اهداف آنها به سرانجام نرسیده است.

:  CHALLENGERS
این گروه عملیات اجرایی خوبی دارند و خوب عمل کرده اند ولی دید و چشم انداز مناسبی از روند بازار ندارند ریسکشان از دست دادن بازار در آینده است و خودشان نیز با توجه به توان اجرایی خوب برای لیدر بازار ریسک محسوب میشوند.

:  NICHE PLAYERS
شرکت های این قسمت یا روی قسمت کوچکی از بازار توجه دارند یا اینکه به صورت غیر متمرکز و بدون داشتن نواوری خاصی صاحب سهمی از بازار هستند.

GARTNER

تماس با ما

 

 

دفتر مرکزی :

 

تهران ، خیابان ولیعصر ، پایینتر از پارک ساعی                 
برج سپهر ساعی ، طبقه پنجم ، واحد 505

تلفن :   88107859-021
فكس :  88704425-021
ايميل : info@bpap.ir
 
 
 
دفتر شاهرود :
 
 
شاهرود ، خیابان فردوسی ، روبه روی اداره پست مرکزی
کوچه شهید مصطفایی ، ایران انفور ماتیک
 
تلفن :    32380580-023
                        09119798907
            09034659771